کلیدواژه‌ها = بزهکاری
تعداد مقالات: 6
1. نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات و بزهکاری نوجوانان

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 47-61

هادی رفیعی کیا؛ محسن محسنی فرد؛ علی ابراهیم‌زاده


3. صنایع فرهنگی، رسانه و گرایش به بزهکاری (مطالعه موردی پسران کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه)

دوره 1393، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 1-16

سید سهراب موسوی؛ تورج رستمی؛ حسن مرادی؛ فرهاد حصاری


4. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم و بزهکاری در زنان شهر کرمانشاه

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 25-32

پرویز مرادیان؛ فرهاد مرادیان


5. بررسی رابطه آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی در شهر کرمانشاه

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 57-65

سهراب نجفی؛ کبری شیری


6. بررسی عوامل وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان کرمانشاه در سال 1390

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 69-83

اکبر وروایی؛ رضا فتاحی؛ فرهود امیری