بررسی جایگاه نظم و امنیت در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی

چکیده

مسئله نظم و امنیت از گذشته همواره یکی از دغدغه‌های انسان و جوامع بشری بوده است.
نظم شگفت‌آور عالم هستی، که هر متفکری را به حیرت وا می‌دارد، معلول تدبیر خداوند حکیم و مدبر است. قرآن کریم، علاوه بر تشریح چگونگی نظم حاکم بر جهان و استناد آن به وجود آفریننده‌ای دانا و حکیم، حاوی دستورها و برنامه‌های انسان‌ساز برای بندگاه خدا و اجتماع بشری در جهت نظم بخشیدن و سازمان دادن به افکار، اعتقادات، گفتار و کردارشان است و امنیت یکی از نعمت‌های بزرگ الهی و نیازهای ضروری جامعه است و زمینه‌ لازم برای پیشرفت‌های مادّی و معنوی در هر جامعه‌ای، امنیت است. که سازمان‌ها و دستگاه‌های زیادی در ایجاد آن دخیل هستند که امنیت، امنیت عموم مردم و یک ضرورت برای انسان که در هر فعالیتی انسان بخواهد بکند محتاج امنیت است.
بر این اساس مجموعه منابعی از سخنان امام خمینی (ره) که در یافته‌های این پژوهش توجه به جایگاه رضایت خدا در نظم و انضباط که اساس برنامه‌ریزی انتظامی، تأکید به تفکر دفاع و نظم و وظیفه عمومی در بسیج منابع و امکانات و نقش هدایت خودجوش مردم برای امنیت (شور انقلابی) و فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌توان اشاره کرد و نیز بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در مجامع امنیتی، نظامی و انتظامی و گاه در مجامع عمومی در سال‌های 89-70 هم‌چون نقش نیروهای مسلح و نقش مردم، نظم و قانون و عوامل زمینه‌ساز امنیت را که از طریق سایت دفتر تنظیم و نشر آثار معظم له منتشر شده است، به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.
هدف از این مقاله نشان دادن جایگاه نظم و امنیت در اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز ویژگی‌های امنیت عمومی است.
امید آن‌که حاصل این تلاش مورد رضایت درگاه خداوند متعال قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها