رفتار اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دررفتارسازمانی، مبتنی بر تدابیرو فرامین حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه

2 فرمانده انتظامی استان کرمانشاه

چکیده

در سازمانی همانند سازمان پلیس، تصویر سازمانی از دو جهت اهمیت دارد: از یک طرف ذهنیت مطلوب مردم و حاکمیت در مورد پلیس به مشروعیت سازمان و اقدامات نیروی انتظامی منجر می‌شود و از سوی دیگر جلب حمایت‌های مردمی و حاکمیت، جذب منابع برای پلیس را امکان‌پذیر می‌سازد. ذی‌نفعان، سازمان‌های مشروع را شایسته‌تر، بامعنی‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و قابل اعتمادتر می‌دانند. بنابراین سازمان‌هایی که از مشروعیت‌شان کاسته می‌شود، احتمالاً با کاهش حمایت ذی‌نفعان روبه‌رو می‌شوند و دسترسی محدودتری به منابع داشته و احتمال ناکامی آن‌ها بیشتر است. بنابراین سازمان‌ها به‌شدت برای ایجاد تصویرذهنی مثبت از خود تلاش می‌کنند. این تحقیق با هدف «دستیابی به الگوی رفتار اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رفتار سازمانی مبتنی برفرامین وتدابیر حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)» به نگارش درآمده است و از نظرهدف کاربردی وبه روش توصیفی، تحلیلی انجام شده است، جامعه آماری شامل متن کلیه بیانات، خطبه‌ها، نامه‌ها، احکام، تدابیر و فرامین حضرت امام خامنه‌ای (مدظله­العالی) تا سال 1395.و استفاده از خبرگان با شرایط پیش‌بینی‌شده در ستاد نیروی انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی و مراکز علمی وابسته قابل دسترسی هستند که به تعداد 70نفر احصاء شده‌اند به علت محدود‌بودن جامعه آماری، حجم نمونه آماری بر حجم جامعه آماری منطبق است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های تحلیل محتوا ، تحلیل شده است تاگفتمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) را درحوزه نیروی انتظامی تبیین شود. بعد اجتماعی دارای سه مؤلفه و 22 شاخص است که در بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)مؤلفه رفتار حکیمانه بسیار حائز اهمیت است.