سیاست جنایی مشارکتی پلیس در کنترل جرایم ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب

2 مدیر فنی فصلنامه دانش انتظامی کرمانشاه

3 دورود لرستان

4 کرمانشاه

چکیده

زمینه و هدف: اعمال سیاست جنایی مشارکتی پلیس در کنترل جرایم ثبتی، نه تنها نیازمند تغییر کارکرد سنتی آن، از نهاد واکنش محور و قانون­مدار صرف به پلیس جامعه محور و تحلیل‌گر بوده، بلکه نیازمند تعامل و دسترسی پلیس به بانک اطلاعاتی تمامی سازمان‌های مرتبط با موضوع مقاله و امکان تحلیل و تبادل اطلاعات منسجم با سازمان­های مردم نهاد به منظور تقویت مشارکت تعاملی با مرکزیت پلیس و افزایش فرهنگ جرم­گریزی در جامعه می‌باشد.
روش‌شناسی: روش پژوهش بصورت مطالعه کتابخانه‌ای و توصیفی بوده و مطابق مطالعات صورت گرفته با آمارهای رسمی مراجع قضایی سال های 80 الی 97 می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج آمار رسمی مراجع قضایی و آسیب‌شناسی علمی انجام شده توسط معاونت آموزش قوه قضائیه نشان داد به علت فقدان مرکزیت پلیس در دسترسی به بانک اطلاعاتی سازمان‌های مرتبط با موضوع تحقیق علی‌رغم تعامل و اعمال سیاست مشارکتی پلیس با سازمان‌های مردم نهاد، موجب قرار گرفتن جایگاه پلیس تحلیل‌گر در آخرین مراحل تکوین جرم گردیده است.
نتیجه‌گیری: جهت بالا رفتن ضریب اعتماد مردم به سازمان انتظامی به عنوان نهاد اجرایی در کشور تقویت ارتباط تعاملی مشارکتی پلیس با سازمان‌های مردم نهاد و دسترسی مستقیم به بانک اطلاعاتی، کد‌های جانمایی املاک و کدهای تشخیص هویت اشخاص به منظور نظارت با مرکزیت پلیس ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها